LIÊN HỆ

Công ty TNHH Honda
Việt Nam Power Products

Địa chỉ: Tầng 01 và tầng 02, số 77 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028. 5416 1427 – Fax :028. 5416 1426 – Hotline :0933 899 544
Email: info@hondapowerproducts.com.vn